Privacy verklaring

Privacy Verklaring Stichting Balletclub Uitgeest / Dansstudio Just Dance

Algemeen
Stichting Balletclub Uitgeest / Dansstudio Just Dance vindt het goed bewaken van privégegevens erg belangrijk. Zij doet er alles aan om de privacy van haar leden te waarborgen. De persoonsgegevens van de leden worden zo goed mogelijk beschermd. Daarbij houdt Stichting Balletclub Uitgeest / Dansstudio Just Dance zich aan de wettelijke regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking). Hieronder is beschreven welke gegevens Stichting Balletclub Uitgeest / Dansstudio Just Dance hoe lang en waarom bewaart, verwerkt en deelt (en met wie).

Verantwoordelijkheid
Als Stichting Balletclub Uitgeest / Dansstudio Just Dance zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Gebruik gegevens
Stichting Balletclub Uitgeest/ Dansstudio Just Dance geeft persoonsgegevens van leden nooit door aan derden voor privé gebruik en/of commerciële doeleinden. Bij het aanmelden als lid van de stichting worden alleen de gegevens die minimaal nodig zijn opgeslagen in een ledenbestand. De gegevens in het bestand worden gebruikt voor administratieve doeleinden en voor communicatie over activiteiten en overige zaken van Stichting Balletclub Uitgeest / Dansstudio Just Dance. De lijst is uitsluitend beschikbaar / bekend bij de bestuursleden van de stichting. Bij afmelding wordt het lid van de ledenlijst verwijderd.

Bewaren gegevens
Stichting Balletclub Uitgeest / Dansstudio Just Dance zorgt ervoor dat persoonsgegevens altijd zo goed mogelijk beschermd worden tegen inzage door anderen. De bestuursleden van de Stichting Balletclub Uitgeest / Dansstudio Just Dance die van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. Papieren gegevens worden in mappen bij de bestuursleden thuis bewaard. Digitale gegevens worden op een met een wachtwoord beveiligde computer van de bestuursleden bewaard. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om te zorgen dat de persoonsgegevens hersteld kunnen worden bij fysieke of technische incidenten. De bestuursleden zijn bekend met het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Van de leden worden voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, IBAN nummer en tenaamstelling IBAN nummer bewaard. De Stichting Balletclub Uitgeest / Dansstudio Just Dance bewaart gegevens om: – (ouders/verzorgers van) leden te informeren over zaken aangaande de lessen, voorstellingen en andere activiteiten / acties met betrekking tot Stichting Balletclub Uitgeest / Dansstudio Just Dance – de contributie voor de danslessen of overige diensten te kunnen incasseren. Gegevens / inschrijfformulieren worden bewaard tot opzegging van het lidmaatschap. De gegevens in de financiële administratie worden bewaard gedurende maximaal 7 jaar.