Lesgeld

Groep Lesgeld
Peuterdans, Kleuterdans, Street 1B € 145,00
Overige danslessen € 160,00
Twee danslessen per lid € 260,00
Drie danslessen per lid € 335,00
Selectiegroep en één extra dansles € 280,00
Selectiegroep en twee extra danslessen € 355,00
Selectiegroep en drie extra danslessen € 415,00

Het is mogelijk om meerdere lessen per week te volgen. Bij één extra les is een reductie van € 60 van toepassing, bij een tweede extra les is de reductie € 85 en bij een derde les extra is de reductie € 100 op jaarbasis. Alleen van toepassing bij hetzelfde lid en niet bij meerdere leden uit één gezin.

Het lesgeld kan in één keer of in twee termijnen worden geïncasseerd (oktober en februari). Restitutie is niet mogelijk!

Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk voor 1 augustus 2020 bij de ledenadministratie via info@dansstudiojustdance.nl. Voor te late opzeggingen wordt € 25 kosten in rekening gebracht.